2 فروردین (دیروز): عید نوروز- تعطیل
3 فروردین (امروز): بازدید از موزه
4 فروردین (فردا): بازدید از موزه
photo_2017-08-02_16-26-41

اخبار موزه

برگزاری جلسه علمی و اجرایی سومین جشنواره «علم برای همه»

۱۱ مرداد , ۱۳۹۶  

امروز چهارشنبه یازدهم مرداد جلسه علمی- اجرایی سومین جشنواره «علم برای همه» با حضور تنی چند از اعضای کمیته علمی و اجرایی جشنواره مذکور در ساختمان اداری موزه ملی علوم و فناوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری، در این جلسه دکتر میرزایی عضو هیئت علمی موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران و دبیر علمی جشنواره، مهندس آقاجانی کارشناس بخش پژوهش زلزله شناسی موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران و عضو کمیته اجرایی جشنواره، دکتر پارسی زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه زلزله شناسی و عضو کمیته علمی، آقای وقری مدیر آموزش جمعیت هلال احمر، آقای استعدادی مدیر عامل موسسه آینده سازان، دکتر سیامک خادمی عضو هیئت علمی فیزیک دانشگاه زنجان،  خانم مهندس عیوضی مدیر گروه پژوهشکده سوانح طبیعی و دکتر روح اله محمدی، صونا آقابابایی و محسن جعفری نژاد از کارشناسان موزه ملی علوم و فناوری حضور داشتند.

جلسه مذکور برای بررسی کارهای اجرایی از قبیل تبلیغات و اطلاع رسانی سومین جشنواره علم برای همه و نیز بررسی علمی اپیزودهای نمایشگاه «روایت داستان زلزله» که در حاشیه جشنواره برگزار می شود تشکیل شده بود.

در ابتدای این جلسه دکتر محمدی درباره روند اجرایی نمایشگاه «روایت داستان زلزله» و اقدامات انجام شده در این زمینه توضیحاتی ارائه داد. سپس مهمانان حاضر که از اعضای کمیته علمی و اجرایی این جشنواره بودند به بیان نظرات و پیشنهادهای خود در مورد اجرایی کردن اهداف مورد نظر پرداختند. همچنین محسن جعفری نژاد در مورد اقدامات انجام شده در زمینه تبلیغات و اطلاع رسانی سومین جشنواره علم برای همه گزارشی ارائه داد.

در پایان، مقرر گردید جلسه ای در یک ماه آینده برای بررسی اقدامات و پیشنهادهای مذکور تشکیل شود.

photo_2017-08-02_16-26-39dragonoptions

, , , , ,


404