2 فروردین (دیروز): عید نوروز- تعطیل
3 فروردین (امروز): بازدید از موزه
4 فروردین (فردا): بازدید از موزه

موزه در خبرگزاری ها

برگزاری همایش علوم زیستی

۱ شهریور , ۱۳۹۶