7 اردیبهشت (دیروز): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!
8 اردیبهشت (امروز): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!
9 اردیبهشت (فردا): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!

چگونه به موزه علوم و فناوری بروم؟


دسترسی با اتومبیل شخصی:

با توجه به اینکه موزه علوم و فناوری در محدوده طرح ترافیک قرار گرفته است لازم است کارت طرح ترافیک تهیه نمایید.(ساعت طرح ترافیک: ۶:۳۰ الی ۱۷)

دسترسی عمومی به موزه علوم با خطوط مترو:
از طریق ایستگاه متروی امام خمینی که در میدان امام خمینی قرار دارد و سپس با تاکسی و یا پیاده می تونید خود را به موزه علوم و فناوری برسانید.
دسترسی عمومی به موزه علوم با خطوط ویژه تاکسی:
با مراجعه به سایت “خطوط تاکسی” می توانید مسیرهای منتهی به میدان امام خمینی را بیابید
دسترسی عمومی به موزه علوم با خطوط اتوبوس:
پایانه اتوبوسرانی امام خمینی در حوالی میدان امام خمینی می باشد، از میدان امام خمینی، از طریق تاکسی و یا پیاده می توانید به موزه علوم که در خیابان سی تیر قرار دارد بیایید.
مسیر رفت و آمد پیشنهادی:
ساده ترین روش با توجه به وجود طرح ترافیک استفاه از مترو می باشد.