26 مرداد (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
27 مرداد (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
28 مرداد (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی

اطلاعات بازدید

Untitled-3ساعات بازدید در روزهای شنبه تا چهارشنبه:

از ساعت ۸ تا ۱۶

ساعات بازدید روزهای ۵ شنبه و جمعه:

از ساعت ۱۰ تا ۱۹

بهای بلیط:

هزینه بازدید فردی: ۳۵۰۰ تومان

هزینه جنگ های علمی: ۶۰۰۰ تومان

هزینه بازدید همراه با جنگ های علمی: ۸۰۰۰ تومان

توجه: “برای خرید و رزرو بلیط روی شکل مقابل کلیک نمایید”