3 اسفند (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
4 اسفند (امروز): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!
5 اسفند (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی

اطلاعات بازدید

Untitled-3ساعات بازدید در روزهای شنبه تا چهارشنبه:

از ساعت ۸ تا ۱۶

ساعات بازدید روزهای ۵ شنبه و جمعه:

از ساعت ۹ تا ۱۷

بهای بلیط:

هزینه بازدید فردی: ۲۵۰۰ تومان

هزینه جنگ های علمی: ۴۰۰۰ تومان

هزینه بازدید همراه با جنگ های علمی(با تخفیف ویژه): ۴۰۰۰ تومان

توجه: “برای خرید و رزرو بلیط روی شکل مقابل کلیک نمایید”