30 آبان (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
1 آذر (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
2 آذر (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی

اطلاعات بازدید

Untitled-3ساعات بازدید در روزهای شنبه تا چهارشنبه:

از ساعت ۸ تا ۱۶

ساعات بازدید روزهای ۵ شنبه و جمعه:

از ساعت ۹ تا ۱۷

بهای بلیط:

هزینه بازدید دانش آموزی: ۲۵۰۰ تومان

هزینه بازدید فردی: ۳۰۰۰ تومان (خرید اینترنتی)

هزینه جنگ های علمی: ۶۰۰۰ تومان

هزینه بازدید همراه با جنگ های علمی: ۸۰۰۰ تومان

توجه: “برای خرید و رزرو بلیط روی شکل مقابل کلیک نمایید”

برای بازدیدهای گروهی حتما دستورالعمل بازدید را مطالعه فرمایید.