2 فروردین (دیروز): عید نوروز- تعطیل
3 فروردین (امروز): بازدید از موزه
4 فروردین (فردا): بازدید از موزه

اولویت های پژوهشی گالری خلاقیت

امروز کسی منکر خلاقیت و نقش بی بدیل آن در زندگی انسان‌ها نیست. در این بخش از طرح‌های که به بهترین شیوه، خلاقیت و چیستی آن را به نمایش بگذارند استقبال می‌گردد.
هدف از این بخش استفاده از ابزارها و شیوه های است که تفاوت خلاقیت و عادت را به نمایش گذاشته و بازدیدکنندگان به خوبی درک مقایسه‌ای از خلاقیت و عادت داشته باشند.
در این قسمت شیوه‌های خلاقانه برای نمایش و همچنین آموزش تفکر واگر و نقش آن در تشکیل خلاقیت مدنظر می‌باشد.
در این قسمت به شیوه‌های خلاقانه برای نمایش و همچنین آموزش تفکر همکرا و نقش آن در تشکیل خلاقیت پرداخته می‌شود.
در این بخش آثار تعاملی و ابزارهای که به شیوه‌ای خلاقانه و کارآمد خلاقیت را آموزش دهند و باعث افزایش توانایی خلاقیت بازدید کنندگان شود، مدنظر می‌باشد.
هدف از این بخش انتقال و آموزش تأثیر‌گذاری ژرف خلاقیت در زندگی روزمره و دستیابی به موفقیت‌های تحصیلی و شغلی می‌باشد.
هدف اصلی در این بخش انواع بازی‌ها و سرگرمی‌های کلاسیک و مبتنی بر فناوری‌های نوین جهت رشد و افزایش خلاقیت بازدیدکنندگان از موزه می‌باشد.
Зима отдых