28 شهریور (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
29 شهریور (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
30 شهریور (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی

مورس تا موبایل

در این گالری با استفاده از آثار قدیمی حوزه ارتباطات و ترکیب یک اینفوگرافیک و خط زمان، سیر تحول ارتباطات در زندگی بشر نمایش داده شده است؛ از تلگراف با کد مورس و تلفن‎های قدیمی و گرامافون گرفته تا رادیوهای لامپی، تله تایپ‎ها، رایانه شخصی و گوشی‎های همراه.