28 شهریور (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
29 شهریور (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
30 شهریور (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی

انرژی هسته‎ای


انرژی هسته‎ای از جمله انرژی‎های نو است که کشورهای کمی از جمله ایران به فناوری آن دست پیدا کرده‎اند. در این گالری در ۸ بخش جداگانه با استفاده از تصاویر و گرافیک جذاب به بیان این فناوری پرداخته شده است.