24 آذر (دیروز): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!
25 آذر (امروز): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!
26 آذر (فردا): اتفاقی برای این روز ثبت نشده است!

انرژی هسته‎ای

خانه » انرژی هسته‎ای » گالری انرژی نو

گالری انرژی نو

بهره گیری از منابع انرژی‌های مختلف در کشورها همیشه مطرح بوده است و به همین دلیل کشورها از لحاظ راهبردی خود را صرفاً وابسته به یک منبع انرژی نمی‌کنند. انرژی هسته‌ای از جمله انرژی‌های نو است که کشورهای کمی از جمله ایران به فناوری آن دست پیدا کرده‌اند. موزه ملّی علوم و فناوری ایران با رسالتی که در ترویج علم و آموزش غیررسمی دارد با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران، در این راستا با راه‌اندازی این گالری گام کوچکی برداشته است. در این گالری در 8 بخش جداگانه با استفاده از تصاویر و گرافیک جذاب به بیان این فناوری پرداخته شده است. بخش اوّل دربارۀ تاریخچۀ اتم و مدل‌های اتمی؛ بخش دوّم قانون هم‌ارزی جرم و انرژی انیشتین و تصاویری از معادن اورانیم؛ بخش سوم بازی جذّاب سرگذشت اورانیم با استفاده از فنّاوری واقعیّت افزوده بخش چهارم ماکت نیروگاه هسته‌ای؛ بخش پنجم پسماندهای هسته‌ای؛ بخش ششم کاربرد فنّاوری هسته‌ای در حوزه‌های دیگر؛ بخش هفتم قرارداد صلح جهانی MPT؛ بخش هشتم گرامیداشت شهدای هسته‌ای.

IMG_1495.JPG