28 شهریور (دیروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
29 شهریور (امروز): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی
30 شهریور (فردا): برگزاری جنگ های علمی و آموزشی

ابزار جراحی


اولین جراحی در ایران جراحی چشم مصنوعی یا عمل مغز در شهر سوخته حدود ۵ هزار سال پیش بود. گالری ابزارهای جراحی موزه ملی علوم و فناوری دارای ۶ ویترین از ابزارهای جراحی پزشکی قدیم در حوزه‎های استخوان، شکسته بندی، جراحی عمومی، فک و دهان و … است. عکس‎های موجود در این گالری از کتاب زهراوی (مشهورترین جراح جهان غرب اسلام در اسپانیا) اقتباس و همه ابزارهای موجود از شکل‎های آن کتاب استخراج و ساخته شده است.